KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

KONAKLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta ilerleyen maddelerde Müşteri olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve

diğer tarafta ilerleyen maddelerde otel olarak anılacak olan MAVİ ÇAM OTEL; ilerleyen maddelerde

taraflar olarak anılacaktır.

Bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin

sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı

olduğunu, işbu sözleşmeyi aşağıdakiler maddeler dahilinde akdetmiş bulunmaktadırlar.

1.SÖZLEŞME KONUSU

1.1. İşbu sözleşme uyarınca otel, müşterinin talebi üzerine otelde konaklama hizmetini

sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet’olarak anılacak).

1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla(Müşteri, Otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu

hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir)birlikte

Müşteri, otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında

bilgilendirildiğini teyit etmektedir.

1.3. Otel, Müşteri’nin talebini teyid ettiğinde taraflar, işbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.

2. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ

2.1. Hizmet rezervasyonu, müşteri temsilcisi ile görüşme yolu ile gerçekleştirilebilir.

2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu

sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla müşteri

temsilcilerine şahsen başvurabilir.

2.3. Müşterinin, rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç,konaklamanın başlangıç

tarihinden 7 (yedi) gün önce müşteri tarafından veya müşterinin yetkilendirilmiş vekili

tarafından 2.2. maddesinde belirtilen yöntem ile otele iletilmesi gerekmektedir.

2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için en fazla 1 defa değişiklik ve

fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, otelin

uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve iptal tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü

tutulacaktır.

2.5. İşbu sözleşme ile müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken

rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik

yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında

uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel

indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin

geçerli olmayacağını müşteri kabul etmiştir.

2.6. Otel, müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini otelin müsaitliğine göre

cevaplayacaktır.

2.7. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (iki yetişkin ile) aynı odada kalmaları

halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, müşteri tarafından

bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı otel de giriş esnasında yapılacak kayıt

işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için otele girişte otel görevlisi

çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun

kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik

kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler

yapılıp bundan doğacak ücret farkını müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

2.8. Otel odasında en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır. 18 yaş altındakiler en az bir

yetişkin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler.

3. ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Otelde konaklayacak müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan

ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir veya müşteri

temsilcileri yardımı ile yapılacak ödemeler müşteri temsilcilerine iletilir ve onlar müşteri

adına istenilen tarih oda vb. bilgiler ile satın almayı gerçekleştirir.

3.2. Otel, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda

ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin

koruması altında olduğunu kabul eder. Otel, aynı zamanda, zarar verici programlar ve

müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin

dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi

dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu

tutulmayacaktır.

3.3. Müşteri, otele giriş sırasında otel personeline; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme

için kullandığı kredi kartını ya da bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir.

Müşterinin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan /

hasarlardan dolayı sorumluluk müşteriye ait olacaktır.

3.4. Fatura,Müşteriye hizmeti aldıktan sonra otelden çıkışı esnasında verilecektir. Müşteri

faturasını çıkış esnasında almaz ise Müşterinin belirttiği adrese gönderilecektir. Eğer Müşteri,

faturayı gönderecek adresi belirtmediyse fatura irtibat adresine gönderilecektir. Müşterinin

yanlış adres belirtmesi, alıcıyı belirtmemesi veya alıcının belirtilen adreste bulunmaması

nedenleri ile faturanın alınmamasından Otel sorumlu tutulmayacaktır.

3.5. Sitemizden yapılacak ödemeler Türk Lirası olacaktır.Diğer ödeme yöntemlerinde (banka

havaleleri,v.b) Euro,Dolar ve İngiliz Sterlini kullanılabilir.Döviz kurları ile alakalı bilgiler

T.C Merkez Bankası tarafından sağlanmaktadır.

3.6 Konaklama tarihinde T.C kanunları ve yönetmelikleri uyarınca belirlenen ve/veya

belirlenecek Konaklama vergisi tutarı ; tesis tarafından otele giriş esnasında ayrıca tahsil

edilecektir.

4. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ ve İPTALLER

4.1. Yapılan ödemenin tamamı,Müşterinin iptal talebini Otel’e giriş tarihinden 7 (Yedi) gün

önce 2.2.maddesindeki yöntemlerden biri ile Otel’e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme,bu

talebini takip eden 30 (Otuz) iş günü içinde Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar

düşülerek kendisine iade edilecektir.

4.2. İptal talebi,Müşterinin Otel’e giriş tarihinden 7 günden erken bir tarihte yapıldığı

durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve

müşteri bu tutarı otele cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve

beyan etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar

için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer

vergisini ödemek mecburiyetindedir.

4.3. Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya

geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Müşterinin kredi kartının ait olduğu banka hesabına

ve/veya ödemenin gönderildiği banka hesabına otel tarafından geri yatırılacaktır.

4.4.Tüm iade işlemlerinde,Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek

Müşteri’ye iade edilecektir.

5. KONAKLAMA ŞEKLİ

5.1. Giriş sırasında Müşterinin ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir.

Müşterinin yanlış bilgi vermesinden dolayı yaşanabilecek hukuki sorumlulukları müşteri

peşinen kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.Bu durumdan dolayı oluşabilecek harcamaları da

Müşteri karşılayacaktır.

5.2.Müşteri, konaklama süresince yapacağı ekstra harcamaları çıkış esnasında ödeyecektir.

5.3. Müşteri, otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 14:00’te odaya

yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış

yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini

kabul etmiştir.

5.4. Online rezervasyon sırasında rezervasyon ücretinin tamamı alınacaktır.

5.5. Evcil hayvanlar otel tarafından kabul edilmeyecektir.

5.6. Müşterinin otele yerleştikten sonra Otelin sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir

sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda yapılan ödeme iade edilmeyecektir.

6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

6.1. Otel, Müşterinin, rezerve ettiği odaya yerleştikten sonra, mücbir sebepler dışındaki

sebeplerden doğan tüm durumlarda Müşteriye ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak

hasarları karşılayacaktır. Ek hizmet veya konaklama hizmetinin, Müşteri tarafından kabul

edilmesi Müşterinin tazminat olarak isteyebileceği rezervasyon ücretini iade etme talebinde

bulunma hakkından ve diğer her türlü tazminat ve dava talep hakkından feragat etmesi

anlamına gelecektir.

6.2. İşbu sözleşme gereği Otelin hizmet sunma yükümlüklerini kısmen ya da tam olarak

yerine getirmediği durumda tazminatın ödenmesi sırasında ilgili kanun ve yönetmeliklerde

yer alan kurallar uygulanacaktır.

6.3. Müşteriye kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Müşteri şikayetini yazılı şekilde Otel

temsilcisine bildirecektir, aksi takdirde Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında

sunulmuş sayılacaktır.

6.4.Müşterinin, sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda,yapmış olduğu

ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı Müşteri,kabul ve taahhüt eder.

6.5.Otel,mevsim şartları ve turizm sezonuna göre konaklama hizmetinin şart ve koşullarını

değiştirebilir.

7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın v.b.tahmin

edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana

gelmesi durumunda otel, hizmet vermeye devam etmeyebilir.

7.2. Otel, bayram veya yeni yıl vb. diğer özel günlerin programlarını otele bağlı olmayan

sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar.

7.3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözümünde Müşteri, Bölge Mahkemelerinin

yetkili olduğunu kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.

7.4. Otel, Müşteri tarafından odasında ve genel alanlarda verilen hasarlardan,tahribatlardan

ve/veya kaybolmuş parçalardan dolayı oluşan maddi,manevi tutarları tazmin etme hakkını

saklı tutar.

7.5. Müşteri, Otel’in çalışanlarının adına gümrüğe tabi herhangi bir mal, eşya veya

promosyon materyali göndermemelidirler. Otel, gümrük işlemlerinden hiçbir surette sorumlu

değildir.

7.6. Kanuna göre otelin kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır.Bu yasaklar yasalar

çerçevesinde belirlenecektir.Bu yüzden, Otel’in içinde her türlü sigara veya tütün mamulünün

kullanılmasına,belirtilen konuk odaları haricinde izin verilmez.

7.7.İş bu sözleşme Müşterinin rezervasyonunu yaptırması ve ödemesini yapması sonrasında

kendisine Otel tarafından verilecek Rezervasyon numarası ile devre girecek,Müşterinin

Otelden ayrılması ile sona erecektir.

YURTİÇİ İPTAL - DEĞİŞİKLİK KOŞULLARI

- İptal işlemleri minimum 3, maksimum 14 gece yapılan rezervasyonlar için geçerli

olup ayrıca rezervasyonun tesise girişten en az 20 gün önce yapılmış olması gerekmektedir.

- İptal aynı ürün üzerinde talep edilen tarih ya da isim değişikliklerini

kapsamamaktadır. Değişiklik taleplerinde var olan ürün iade işlemi gerçekleşir. Eğer yeni

tarih ,ürün ya da isim değişikliği talep edilmiş ise yeni rezervasyon açılarak günün koşullarına

göre ücretlendirme yapılır.

- Yurtiçi İptal- Değişiklik uygulaması 2024-2025 yılı konaklamaları için geçerlidir

- Girişten 7 güne kadar yapılan iptallerde konaklamanın tamamı iade edilir. Girişten 6

gün ve daha az gün kala yapılan iptal işlemlerinde en az 2 gece konaklama tutarı kadar kesinti

yapılır.


WhatsApp
Hemen Ara